We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Życie i śmierć Janiny W​ę​grzynowskiej

by Marcin Dymiter

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    10 PLN  or more

   

 • Cassette + Digital Album

  Comes in folded slipcase, with artwork by Ludomir Franczak
  Kaseta w kartonowej okładce. Projekt graficzny: Ludomir Franczak

  Includes unlimited streaming of Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  4 remaining

    25 PLN or more 

   

1.
I 20:00
2.
II 20:15

about

Muzyka Marcina Dymitera stworzona do projektu teatralnego Ludomira Franczaka „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej", zrealizowanego w 2016 roku w ramach programu Placówka Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dymiter przeniósł konkretne doświadczenie związane z życiem i twórczością artystki oraz jej archiwum w przestrzeń abstrakcyjną, pozbawioną wizualnego konkretu.

Projekt Ludomira Franczaka „Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej” to złożone działanie posługujące się językiem teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki. Projekt ma na celu przywołanie postaci artystki. Węgrzynowska była malarką op-artową, graficzką magazynu Argumenty, autorką wielu plansz reklamowych i programowych w Telewizji Polskiej, twórczynią logo Cepelii i Polskiego Lnu, projektantką plakatów i okładek książkowych, autorką dwóch programów Studia Eksperymentalnego Telewizji Polskiej oraz spektaklu laserowego. Poświęcając się całkowicie pracy żyła i tworzyła na uboczu głównych wydarzeń, jednocześnie próbując pokazać w swojej sztuce problemy „człowieka uwikłanego we współczesność”. Janina Węgrzynowska cały czas pozostawała w ruchu, stając się nieuchwytną dla sobie współczesnych. Pytane o nią osoby niewiele pamiętają, pozostałe dokumenty i prace są jedynie szczątkiem tego, co rozproszone zostało po jej śmierci. Projekt podejmuje problem samotności, skupiając się na tym, co pozostaje po śmierci – pracach, osobistych przedmiotach, meblach – nadmiarze rzeczy, które nagle stają się problemem dla spadkobierców. Wychodząc od postaci Węgrzynowskiej opowiada o doświadczeniu każdego człowieka.

Marcin Dymiter traktuje wybrane prace Węgrzynowskiej jako partytury – graficzne zapisy, dla których szuka ich dźwiękowego odpowiednika. Buduje struktury muzyczne oparte na rytmie i zakłóceniu. Przenosi konkretne doświadczenie związane z życiem i twórczością artystki oraz jej archiwum w przestrzeń abstrakcyjną, pozbawioną wizualnego konkretu. Jest to działanie będące z jednej strony autorską interpretacją działań Węgrzynowskiej, z drugiej posługujące się fragmentami nagrań znalezionych w jej pracowni oraz wiedzą na temat tego, co w przestrzeni dźwiękowej otaczającej artystkę było mocno obecne.

Wydawnictwo powstało w partnerstwie z Festiwalem „Konfrontacje Teatralne".

Marcin Dymiter – muzyka, miks, mastering
Małgorzata Kęsicka – obój
Wiersz Daniela Odiji czyta Irena Jun
Projekt okładki: Ludomir Franczak


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Marcin Dymiter's music composed for Ludomir Franczak's performance "The Life and Death of Janina Węgrzynowska" created in 2016 as part of the Zbigniew Raszewski Theatre Institute's programme "Placówka". Dymiter transposed a very concrete experience related to the existence and creative output of the artist onto the abstract dimension, devoid of visual specificity.

"The Life and Death of Janina Węgrzynowska", created by Ludomir Franczak, is a project from the very edges of theatrical production, visual arts and documentary making. The initial focus is on a female artist who devoted all of her life to creative work, yet remained wholly unknown to the wider public, as well as the artistic community. The basis for this performance is the ever-growing archive of works, objects and documents left behind by the artist, which becomes a source of knowledge about Węgrzynowska, meanwhile forming the foundation for further activities. The overall effect is a show / performative installation which completely does away with live actors. The project takes up the theme of loneliness, focusing on that which death leaves behind – one’s works, personal belongings, furniture – an excess of things which suddenly become a problem for those who inherit them. Focusing away from the character of Węgrzynowska, the play tells a story which is relevant to all human beings.

Marcin Dymiter uses Węgrzynowska's choosen works as music scores – graphic notations for which he seeks equivalents. Dymiter builds music structures based on rhythm and disruption. He transposes a very concrete experience related to the existence and creative output of the artist onto the abstract dimension, devoid of visual specificity. On one hand this is Dymiter's interpretation of Węgrzynowska's works, on the other – a usage of recordings found in her workshop combined with the knowledge of what sounds have been present in the artists life.

The album is released jointly with the Theatre Confrontations Festival

Marcin Dymiter – music, mix, mastering
Małgorzata Kęsicka – oboe
Daniela Odiji's poem red by Irena Jun
Cover design: Ludomir Franczak

credits

released October 13, 2016

license

all rights reserved

tags

about

Marcin Dymiter Gdańsk, Poland

Marcin Dymiter (emiter) porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu. Twórca map dźwiękowych, serii płyt „Pocztówki dźwiękowe” oraz projektu Field Notes. ... more

contact / help

Contact Marcin Dymiter

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Marcin Dymiter, you may also like: